Cuoi nam, cuc truong cuc thue phai tu don doc 14.000 ty dong no dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tổng cục Thuế vừa ban hành phương án xử lý nợ đọng thuế trong đó có phân công đôn đốc thu nợ tới từng chi cục, phòng và cả lãnh đạo các cục.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ do cơ quan thuế quản lý đến thời điểm ngày 30/9 là 82.961 tỷ đồng, tăng 13,4% so với thời điểm 31/12/2017. Hầu hết các địa phương số nợ đọng thuế tăng so với thời điểm cuối năm ngoái.

Số nợ thuế tăng cao nêu trên một phần do sự phối hợp giữa các ngành chức năng với cơ quan quản lý thu có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ, thiếu tích cực. Một số cục thuế, chi cục thuế chưa thực sự quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm, chưa thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý nợ.

[Nợ thuế của Hà Nội lớn hơn tổng nợ 47 địa phương cộng lại]

Qua đó, một trong những yêu cầu của Tổng cục Thuế là các cục thuế giao nhiệm vụ xử lý nợ đọng thuế cho từng đồng chí lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng cán bộ.

Cụ thể, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cục trưởng cục thuế chủ trì làm việc với doanh nghiệp nợ thuế trên 50 tỷ đồng. Phó cục trưởng cục thuế chủ trì làm việc với doanh nghiệp nợ thuế từ 30 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng. Còn lại là các lãnh đạo phòng, chi cục, đội.

Với một số tỉnh, thành phố khác như Bình Dương, Thái Bình, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh,... cục trưởng cục thuế chủ trì làm việc với doanh nghiệp nợ thuế trên 10 tỷ đồng. Phó cục trưởng cục thuế chủ trì làm việc với doanh nghiệp nợ thuế từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nợ thuế mức thấp hơn sẽ do các lãnh đạo phòng, chi cục, đội chủ trì làm việc.

Theo tính toán, các cục trưởng, phó cục trưởng và các đơn vị liên quan sẽ có nhiệm vụ đôn đốc thu nợ với hơn 177.000 người nộp thuế, tổng số tiền thuế nợ là 41.653 tỷ đồng.

Trong số trên, các cục trưởng cục thuế sẽ chịu trách nhiệm đôn đốc 547 doanh nghiệp với số tiền thuế nợ là 14.396 tỷ đồng. Trong số này, số tiền thuế nợ có khả năng thu là 12.806 tỷ đồng.

Các phó cục trưởng cục thuế chịu trách nhiệm đôn đốc 899 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế nợ là 4.100 tỷ đồng. Số tiền thuế nợ có khả năng thu là 3.718 tỷ đồng.../.

Cuoi nam, cuc truong cuc thue phai tu don doc 14.000 ty dong no dong hinh anh 2

Xuân Dũng (Vietnam+)