Hiệp định Paris 1972 - Mỹ rút quân. (Ảnh: Lâm Tấn Tài/TTXVN)

Biệt động Sài Gòn. (Ảnh: Lâm Tấn Tài/TTXVN)

Công binh mở đường Trường Sơn cho xe qua. (Ảnh: Lâm Tấn Tài/TTXVN)

Thần tốc tiến về Sài Gòn. (Ảnh: Lâm Tấn Tài/TTXVN)

Vượt Trường Sơn. (Ảnh: Lâm Tấn Tài/TTXVN)