Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đặng Việt Dũng (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho các tân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Nguồn: Báo Đà Nẵng)

Chiều 22/8, Đà Nẵng đã thông tin kết quả thi tuyển và công bố quyết định bổ nhiệm hai vị trí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư của thành phố.

Ông Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1972, Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân) và bà Lê Thị Kim Phượng (sinh năm 1977, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại) đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ký quyết định bổ nhiệm vào chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.

Tại buổi công bố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết, việc bổ sung cán bộ lãnh đạo, sẽ giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố trong quá trình phát triển kinh tế.

[Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ thuộc Ban Tuyên giáo TW]

Trước đó, ngày 15/6/2018, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở này.

Các ứng viên trải qua hai vòng thi gồm thi viết và thi trình bày đề án. Phần thi viết nhằm đánh giá kiến thức chung của ứng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực kế hoạch-đầu tư; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý và các nội dung có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

Phần thi đề án bao gồm xây dựng đề án, thuyết trình bảo vệ đề án và trả lời vấn đáp trước Hội đồng thi tuyển.

Thông qua phần thi trình bày đề án, cơ quan chức năng đánh giá ứng viên về khả năng phát hiện những ưu điểm, hạn chế của ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp, trình bày được trách nhiệm của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tham mưu, giúp Giám đốc Sở và Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trên địa bàn thành phố./.