Tại Đà Nẵng, từ ngày 1/9, công dân mới chào đời được gia đình làm các thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban Nhân dân xã, phường (trường hợp đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố) hoặc tại quận, huyện (các trường hợp có nhân tố nước ngoài) sẽ được các cán bộ địa phương đến tận nhà trao giấy khai sinh, hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế.

Chủ trương này được thể hiện trong Đề án triển khai thí điểm thực hiện trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em trên địa bàn thành phố đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ký ban hành.

Theo đề án, việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình trẻ em được tổ chức thực hiện trong thời gian không quá một ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp công dân chỉ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh thì tổ chức trao Giấy khai sinh trong thời gian không quá một ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Nhân dân các cấp ký Giấy khai sinh (trừ trường hợp gia đình trẻ em có yêu cầu khác về thời gian).

Sau khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm liên hệ với người nộp hồ sơ thông báo về thời gian cụ thể trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm tại gia đình trẻ em để công dân chuẩn bị.

Trường hợp người đi đăng ký khai sinh từ chối việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm tại gia đình của trẻ em thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân nơi đăng ký khai sinh theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết mỗi em bé mới được sinh ra, sẽ được cán bộ đến tận nhà trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế và sẽ có cả bó hoa chúc mừng.

Từ ngày 1/1/2016, Đà Nẵng là một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước được Bộ Tư pháp chọn thực hiện thí điểm phân hệ đăng ký khai sinh và cấp sổ định danh cá nhân. Chỉ trong sáu tháng đầu năm, thành phố đã thực hiện cấp giấy đăng ký khai sinh và sổ định danh cá nhân cho 8.555 trường hợp.

Trước đó, ngày 24/9/2015 thành phố đã có quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Với quy định này, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm từ 20 ngày xuống còn 8 ngày.

Việc quy định rõ ràng, cụ thể thủ tục, thời hạn đăng ký khai sinh, miễn lệ phí đăng ký khai sinh và thực hiện thí điểm phân hệ cấp số định danh cá nhân đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trên địa bàn thành phố./.