Đà Nẵng hiện có sáu khu công nghiệp, với tổng diện tích gần 2.160ha và hiện đã lắp đầy gần 65%; trong đó Khu công nghiệp Đà Nẵng có tổng diện tích gần 42ha đã lắp đầy 100%, Khu công nghiệp Hòa Khánh có diện tích lớn nhất hơn 298ha cũng đã lắp đầy hơn 95%.

Tỷ lệ lắp đầy thấp nhất là Khu công nghệ Hòa Khánh mở rộng với gần 160ha chỉ mới lắp đầy hơn 20%.

Tính đến thời điểm tháng Một năm nay, tổng số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp là 320 dự án; trong đó có 253 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư gần 9.998 tỷ đồng và 67 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư gần 564 triệu USD. Các doanh nghiệp đầu tư đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó doanh nghiệp Nhật Bản có số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp nhiều nhất với 23/67 dự án, chiếm 35%.

Đặc biệt, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mabuchi Motor Đà Nẵng chuyên sản xuất linh kiện điện tử là doanh nghiệp Nhật Bản có vốn đầu tư lớn nhất với tổng vốn đầu tư 77 triệu USD và sử dụng hơn 4.540 lao động.

Hiện nay các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng thu hút 56.170 lao động làm việc, tập trung nhiều nhất là Khu công nghiệp Hòa Khánh với 32.615 lao động.

Năm 2010 tổng doanh thu của các dự án trong nước đạt gần 2.610 tỷ đồng, các dự án nước ngoài đạt gần 190 triệu USD. Giá trị xuất khẩu của các dự án trong nước đạt hơn 255 tỷ đồng và các dự án nước ngoài đạt hơn 170 triệu USD.

Thu ngân sách Nhà nước từ các khu công nghiệp năm 2010 đạt 365,60 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,54% thu ngân sách Nhà nước toàn thành phố Đà Nẵng.

Để đạt được kết quả trên, một trong những nguyên nhân chính là việc cải cách hành chính và thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư. Các ngành chức năng của thành phố đã rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính cho phù hợp, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn.

Đối với lĩnh vực đầu tư, giảm từ 15 thủ tục còn 12 thủ tục. Thời gian giải quyết hồ sơ từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (đối với dự án thuộc diện đăng ký cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư); từ 7 ngày còn 5 ngày (đối với trường hợp điều chỉnh giấy Chứng nhận đầu tư về đổi tên doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện...).

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ hành chính công của Ban Quản lý đạt 100% hài lòng, trong đó hơn 23% rất hài lòng./.