Liên quan đến công trình xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, trả lời ý kiến cử tri vào ngày 19/12, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng cho biết Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu yêu cầu ông Ngô Văn Quang nghiêm túc chấp hành việc tự tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại trước ngày 31/12/2018.

Nếu ông Quang không chấp hành, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị theo quy định.

Trước đó, công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang tại quận Liên Chiểu đã xảy ra một số sai phạm như xây dựng nhà, tường rào, cổng ngõ trên đất rừng do Hạt kiểm lâm quản lý, với tổng diện tích lô đất 3 ha và tổng diện tích xây dựng khoảng 1.411m2.

Ngày 4/12/2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 9609/UBND-NCPC về việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức thực hiện việc xử lý công trình xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang tại tổ 2, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 8/12/2015, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu ban hành Quyết định số 8100/QĐ-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với thời gian hoàn thành cưỡng chế là trước ngày 31/1/2016; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 9/12/2015 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 8100/QĐ-CC ngày 8/12/2015 của Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, sau khi ban hành quyết định và kế hoạch cưỡng chế, ngày 20/1/2016, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu nhận được đề nghị của ông Ngô Văn Quang tự thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đã có văn bản đôn đốc Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu xử lý việc xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang nhưng chủ đầu tư không hợp tác dẫn đến kéo dài việc xử lý vi phạm cho đến thời điểm hiện nay.

[Thông báo lần cuối trước khi cưỡng chế Tổ hợp khách sạn Mường Thanh]

Theo Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu về việc xử lý công trình vi phạm của ông Ngô Văn Quang, tính đến thời điểm hiện tại, việc tháo dỡ các công trình xây dựng không phép như sau: 1 nhà rường gỗ, mái lợp ngói (diện tích 9m x 9,5m); 1 cổng ngõ chính bằng gỗ; 1 nhà rường gỗ bát giác, mái lợp ngói (diện tích 110m2); 1 nhà tường xây gạch, mái lợp ngói (diện tích 13m x 5m); 1 nhà rường gỗ, mái lợp ngói (diện tích 18m x 11m).

Bên cạnh đó, có 3 hạng mục đã tháo dỡ hết phần mái, gồm: 1 nhà đúc 2 tầng, mái lợp ngói (diện tích 13m x 7m); 1 nhà xây gạch, mái lợp ngói (diện tích 14m x 10m); 1 nhà rường gỗ, mái lợp ngói (diện tích 16m x 11m).

Ngoài ra, có hai hạng mục chưa tháo dỡ di chuyển, gồm: 1 nhà xây gạch, mái lợp ngói (diện tích 23m x10m); 1 bục đặt tượng (diện tích 16m2) chưa di chuyển.

Ông Vũ Quang Hùng cho biết quá trình triển khai thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm trên của ông Ngô Văn Quang là chậm. Do vậy, ngày 17/12/2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 9739/UBND-QLĐTh đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của ông Ngô Văn Quang theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu yêu cầu ông Ngô Văn Quang nghiêm túc chấp hành việc tự tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại trước ngày 31/12/2018.

Nếu ông Quang không chấp hành, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị theo quy định.

Sở Xây dựng Đà Nẵng tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đôn đốc Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu thực hiện theo đúng quy định./.
Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)