Ngày 2/10, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố, đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng vào sử dụng.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) bảo đảm tuân thủ bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử (phiên bản 1.0), một số tiêu chí như tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; bảo đảm khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ; hướng đến người sử dụng làm trung tâm; hỗ trợ biểu mẫu điện tử tương tác; công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến; tra cứu dịch vụ công trực tuyến theo nhiều tiêu chí; đánh giá sự hài lòng của người sử dụng…

Hiện nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng có 850 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; trong đó triển khai trực tuyến ở cơ sở, cụ thể: quận, huyện có 151/176 (chiếm 86%); xã, phường có 80/97 (chiếm 82%), còn lại là của các sở, ngành.

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố áp dụng các công nghệ, giải pháp để cho phép nộp và quản lý các bản vẽ xây dựng và 100% thủ tục cấp phép xây dựng đã được triển khai trực tuyến ở mức 3; tích hợp sẵn chức năng thanh toán trực tuyến, phiếu thu điện tử và đại lý dịch vụ công trực tuyến để các cơ quan chủ động sử dụng, cung cấp dịch vụ công ở mức 4.

Ngoài ra, Cổng dịch vụ công trực tuyến ưu tiên xây dựng 3 dịch vụ trực tuyến liên quan đến cấp con dấu của Công an thành phố.

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng được đưa vào hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết: “Việc đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động, cộng thêm mới 280 dịch vụ công trực tuyến, là một bước tiếp theo của Ủy ban Nhân dân thành phố trong nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân.

Đây cũng là một nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện Nghị định 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và Nghị quyết số 17 ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố.”

Da Nang khai truong cong dich vu cong truc tuyen thanh pho hinh anh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
 

Theo kế hoạch, sau khi Cổng dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động, các cơ quan và các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến như đưa vào thanh toán không sử dụng tiền mặt khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến xuống (tối đa) đến 50% so với thời gian xử lý hồ sơ trực tiếp; bổ sung thêm dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo mục tiêu 100% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức 3 trở lên đến hết năm 2020, sử dụng chữ ký số trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cung cấp tài khoản công dân điện tử, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở thông tin và Truyền Thông thành phố Nguyễn Quang Thanh đã chủ trì phiên thảo luận để ghi nhận ý kiến của các đại biểu để đưa ra các giải pháp, hướng đến phát triển, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh mong muốn các đại biểu tích cực, thẳng thắng trao đổi để đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tổ chức, công dân nói chung và đạt mục tiêu cụ thể đến năm 2020: tối thiểu 60% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến; 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.

Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện chính quyền điện tử.

Đà Nẵng tập trung xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố xác định một trong 5 lĩnh vực mũi nhọn là “Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số” và mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại thông minh, đến 2030 “Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN"./.

(Vietnam+)