Thành phố Đà Nẵng dành trên 1.000 tỷ đồng để triển khai đề án giảm nghèo giai đoạn 2013-2017 của thành phố, với mục tiêu  đến cuối năm 2016 xóa hết hộ đặc biệt nghèo còn sức lao động.

Để đạt mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung huy động, bảo đảm nguồn lực tạo điều kiện cho người nghèo từng bước ổn định cuộc sống, nhất là hỗ trợ về nhà ở, các điều kiện sinh hoạt và nâng cao thu nhập; đảm bảo 100% số hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn sản xuất, tiếp cận được các nguồn lực và các dịch vụ xã hội như: y tế, giáo dục, văn hoá,..; tập trung xóa 100% nhà tạm cho các hộ nghèo có đất ở ổn định; đảm bảo hỗ trợ cho hộ nghèo có công trình vệ sinh, điện, nước sạch; tiếp tục huy động nguồn lực và bằng các giải pháp tích cực hỗ trợ cho 2.000 hộ đặc biệt nghèo.

Với mức chuẩn nghèo ở nông thôn là 600.000 đồng/người/tháng, ở thành thị là 800.000 đồng/người/tháng,  Đà Nẵng sẽ có hơn 22.000 hộ nghèo với hơn 89.000 nhân khẩu ,chiếm tỷ lệ 9,1% so với tổng số hộ dân cư.

Giai đoạn 2009-2015, thành phố Đà Nẵng đề ra mục tiêu đến cuối năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo. Kết quả sau 4 năm, đã có hơn 34.000 hộ thoát nghèo, số hộ nghèo còn lại cuối năm 2012 là hơn 900 hộ chiếm 0,4% tổng số hộ. Như vậy, Đà Nẵng đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước 3 năm.

Trong 4 năm qua, đã có hơn 18.000 lượt hộ nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hơn 450 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo; miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, học bổng cho hơn 268 nghìn lượt học sinh nghèo.

Thành phố hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, sửa chữa hơn 3.200 căn nhà cho hộ nghèo; đào tạo nghề cho gần 2.000 lượt người nghèo; hỗ trợ phương tiện sản xuất kinh doanh cho hơn 2.000 hộ; thực hiện cứu trợ đột xuất vào dịp Tết Nguyên đán trên 3.000 tấn lương thực cho hộ nghèo và hộ khó khăn.

100% các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội đều được giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng./.

Khánh Hương (TTXVN)