''Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế-xã hội của miền Trung với vai trò là trung tâm dịch vụ, cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về vận tải và trung chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế...."

Đó là mục tiêu tổng quát được nêu ra tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Quy hoạch, thành phố Đà Nẵng phấn đấu từ 2011-2020, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 12-13%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 19-20%/ năm; tốc độ đổi mới công nghệ bình quân hàng năm đạt 25%...

Quy hoạch cũng nêu rõ: Phát triển du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng, góp phần chuyển dịch theo hướng cơ cấu kinh tế "dịch vụ-công nghiệp, xây dựng-nông nghiệp." Ngành du lịch thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân hàng năm 15-16%, đến năm 2015 doanh thu du lịch đạt 2.420 tỷ đồng và tăng lên 3.890 tỷ đồng vào năm 2020.

Về mục tiêu phát triển công nghiệp và xây dựng, Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng bình quân GDP công nghiệp-xây dựng giai đoạn 2011-2015 là 12,2%; tỷ trọng GDP công nghiệp-xây dựng trong tổng GDP của thành phố năm 2015 là 45,4%. Trong đó, thành phố phát triển công nghiệp có chọn lọc, tập trung ưu tiên phát triển những ngành hàng và những sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, giá trị gia tăng cao...

Cũng theo Quy hoạch, Đà Nẵng sẽ xây dựng đường bộ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Đà Nẵng-Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn từ Túy Loan đến ranh giới Đà Nẵng-Quảng Nam đạt tiêu chuẩn cấp I với bốn làn xe; nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua địa phận Đà Nẵng dài 45km đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi... Xây mới cảng Liên Chiểu, cảng Thọ Quang; mở rộng, nâng cấp cảng Tiên Sa và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng lên kế hoạch đến năm 2020 hoàn thành 100% các tuyến giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp; tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ cấp nước sinh hoạt nông thôn, phấn đấu tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đến năm 2015 đạt 90% và tăng lên 95% trước năm 2020.

Từ nay đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ ưu tiên nghiên cứu đầu tư hơn 40 dự án, trong đó có dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, xây dựng làng Đại học Đà Nẵng; khu công nghệ cao Đà Nẵng; bảo vệ môi trường thành phố; khu du lịch biển Vinacapital và khu đô thị Đa Phước./.

(TTXVN/Vietnam+)