Da Nang tao phong trao thi dua thuong xuyen hoc tap va lam theo Bac Ho hinh anh 1Năm 2019 đánh dấu chặng đường 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 17/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 12) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, quán triệt về nghiên cứu học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện rộng rãi trên toàn thành phố, qua đó tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa, phong trào thi đua thường xuyên trong học và làm theo Bác Hồ.

Sau ba năm triển khai thực hiện, thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Đảng ủy Công an thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Quận Hải Châu với mô hình “4 đảm bảo, 4 đồng hành, 1 đột phá, 2 thành công." Huyện Hòa Vang với mô hình “Giảm lời nói, tăng hành động, giảm lý do, tăng biện pháp, giảm phàn nàn, tăng nhiệt huyết” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng của thành phố Đà Nẵng đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả, tạo ra một nét sinh hoạt văn hóa thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần thiết thực xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố giàu mạnh, an bình, văn minh, hiện đại, có sức lan tỏa trong xã hội.

[Những cách làm hiệu quả trong việc học tập, làm theo Bác Hồ]

Để tinh thần Chỉ thị 05 tiếp tục lan tỏa, trong thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức cho mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch thực hiện sát với nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “5 xây, 3 chống," quy định những điều đảng viên không được làm và quy định nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương cũng như đơn vị.

Đà Nẵng tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Thành phố cũng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới”…

Nhân dịp này, thành phố Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng tám tập thể, sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2019./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)