Da Nang tao tien de trien khai thanh cong Nghi quyet so 43-NQ/TW hinh anh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. (Nguồn: danang.gov)

Năm 2019, bên cạnh những khó khăn, thách thức, thành phố Đà Nẵng có thuận lợi cơ bản để triển khai nhiệm vụ, đặc biệt Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 43-NQ/TW).

Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2019 được Đà Nẵng chọn là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư.”

Chính vì vậy, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng các kế hoạch chuyên đề, đề án về cơ chế, chính sách đặc thù, chính quyền đô thị, triển khai các dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 43-NQ/TW; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư đã được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo vệ sinh môi trường là yếu tố quan trọng được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, đầu tư, hướng đến công nghệ xử lý rác thải tiên tiến...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, thời gian qua, mặc dù Đà Nẵng gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, lãnh đạo thành phố đã quán triệt, chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng nỗ lực khắc phục những khó khăn để kiện toàn công tác cán bộ; đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm mục đích phát triển thành phố theo hướng xanh và bền vững.

Qua một năm thực hiện, các nhiệm vụ chính trị của thành phố cơ bản đảm bảo, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước tăng 6,47% so với năm 2018.

Lượng vốn đầu tư thu hút vào thành phố tăng lên đáng kể, với 3.696,56 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 658,176 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài.

[Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng]

Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 8%. Tổng lượt khách tham quan, du lịch ước đạt 8,69 triệu lượt, đạt 106,1% kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.658,6 triệu USD. Các loại hình dịch vụ vận tải, công nghệ thông tin-truyền thông, tài chính-ngân hàng tiếp tục phát triển khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 28.170 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán, tăng 3,5% so cùng kỳ.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hùng, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng bộc bạch: kết quả về kinh tế-xã hội năm 2019 đã phần nào khẳng định Đà Nẵng đã cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển. Chúng tôi mong rằng lãnh đạo thành phố tiếp tục nỗ lực, chung sức đồng lòng để xây dựng Đà Nẵng ngày càng đáng sống.

Với mục tiêu phát triển bền vững, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường của thành phố Đà Nẵng được chú trọng thực hiện nghiêm túc.

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thông qua nhiều dự án để triển khai, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố; lãnh đạo thành phố cũng như các ngành chức năng của Đà Nẵng đã thường xuyên chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng cơ bản.

Các chương trình an sinh xã hội đã được thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai và mang lại hiệu quả.

Thành phố đã đẩy mạnh thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội) gắn với các chương trình thành phố “5 không” (không có hộ đói; không có người mù chữ; không có người lang thang xin ăn; không có người nghiện ma túy trong cộng đồng; không có giết người để cướp của), “3 có” (có nhà ở; có việc làm và có lối sống văn minh đô thị), xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục được đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý công nghệ, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên.

Da Nang tao tien de trien khai thanh cong Nghi quyet so 43-NQ/TW hinh anh 2Màn trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan tại đêm chung kết của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình có nhiều đổi mới, đa dạng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung thông tin: mặc dù chưa đạt như kỳ vọng nhưng có thể nói năm 2019, Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội.

Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 (theo chuẩn mới đa chiều) trên địa bàn thành phố giảm còn 3,29%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước đạt 53%. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đã duy trì và mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân với tỷ lệ tham gia đạt 96,6%...

Với mục tiêu phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và kế hoạch 5 năm 2016-2020; triển khai có kết quả Nghị quyết số 43-NQ/TW, trọng tâm là ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng thực hiện nhất quán chủ trương phát triển bền vững vì mục tiêu cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Thành phố tăng cường quản lý quy hoạch, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, cấp, thoát nước; thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng-Thành phố môi trường," các chương trình thành phố “4 an,” "5 không," "3 có," xây dựng đô thị văn minh gắn với chương trình nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thành phố nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề để triển khai thành công Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, thực hiện tốt Đề án chống thất thu thuế.

Thành phố tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế; triển khai hiệu quả Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025; thực hiện tốt các công tác kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng.

Thành phố Đà Nẵng tập trung tổ chức, chăm lo chu đáo, an toàn, đầm ấm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với nhân dân trên địa bàn./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)