Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Có nên mở rộng đối tượng áp dụng đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ, cá nhân kinh doanh thay vì khoán thuế như hiện tại?

Đó là câu hỏi đã được đặt ra với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi.

[Luật Quản lý thuế: Đã theo hướng thân thiện với người kinh doanh?]

Về nội dung này, phía Bộ Tài chính nêu quan điểm, việc mở rộng hạch toán kế toán đối với các doanh nghiệp tư nhân, các hộ, cá nhân kinh doanh là cần thiết. Chính cơ quan này cũng đang nghiên cứu ban hành chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ gia đình nhằm tạo cơ chế quản lý minh bạch.

Tuy nhiên, theo đánh giá, trong điều kiện, tình hình thực tế các hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán thì việc ấn định thuế, khoán thuế vẫn là giải pháp cần thiết.

“Cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, các doanh nghiệp Việt Nam, các hộ gia đình cải thiện công tác quản trị tài chính hoặc chế độ kế toán sẽ chuyển sang cơ chế tự khai tự nộp,” đánh giá của Bộ Tài chính nêu lên.

Tuy vậy, tiếp thu ý kiến trên, cơ quan soạn thảo dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi đang tính sửa quy định theo hướng: Cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh quy mô nhỏ.

Đồng thời, dự thảo luật đề cập tới việc “trình Quốc hội giao Chính phủ quy định tiêu chí xác định hộ, cá nhân kinh doanh quy mô nhỏ áp dụng thuế khoán để phù hợp với điều kiện thực tế trong từng thời kỳ (đối với hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc quy mô nhỏ thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai).”

Với quy định này, Bộ Tài chính bày tỏ hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hộ, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn chuyển đổi lên doanh nghiệp./.