Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến ngày 27/1, cả ba hồ thủy điện là Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang đã xả 543,1 triệu m3 nước để phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2010-2011.

Trong đó, Hòa Bình là 347,1 triệu m3, Thác Bà là 66 triệu m3 và Tuyên Quang là 129,94 triệu m3. Tổng lưu lượng xả nước bình quân của cả 3 hồ là 2.095 m3/giây.

Như vậy, tính đến 24 giờ ngày 27/1, mực nước tại hồ Hòa Bình đạt mức 93,09m, giảm 0,475m; hồ Thác Bà là 50,565m, giảm 0,11m và hồ Tuyên Quang là 108,78m, giảm 0,53m.

Theo tính toán của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 19 giờ ngày 27/1 dự kiến ở mức 2,3m; đến 1 giờ ngày 28/1 sẽ ở mức 2,35m và đến 13 giờ cùng ngày sẽ duy trì ở mức 2,3m./.