Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012, trong đó, nhấn mạnh cần đặc biệt chú ý thanh tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Cụ thể, Bộ yêu cầu thanh tra, kiểm tra số lượng, chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân viên. Chú ý đánh giá về tỷ lệ giáo viên, cơ cấu giáo viên theo môn học, số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên.

Bên cạnh đó, việc thanh, kiểm tra cũng được yêu cầu taajp trung vào công tác tuyển sinh đầu cấp, các khoản thu đầu năm, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm... và việc thực hiện các quy định về liên kết đào tạo.

Bộ cũng quy định nội dung thanh tra đối với các phòng giáo dục và đào tạo; hoạt động sư phạm của nhà giáo; công tác quản lý dạy thêm, học thêm hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ, tin học đóng trên địa bàn; việc quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp, thi chọn học sinh giỏi và tuyển sinh đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định./.

Phạm Mai (Vietnam+)