Tiếp tục Chương trình làm việc, chiều 24/10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành

Qua thảo luận, một số ý kiến thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý nhà nước còn nhiều mặt chưa tốt. Việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã có nhiều cố gắng nhưng còn chậm, hiệu quả chưa cao.

[Đại biểu QH đi sâu, phân tích tình hình kinh tế-xã hội]

Đại biểu Ngô Văn Dụ (Vĩnh Phúc) đánh giá quản lý nhà nước là vấn đề luôn được coi trọng nhưng vẫn còn có sự lơi lỏng trong quản lý. Dẫn chứng một số vụ việc cụ thể gây bức xúc trong dư luận thời gian gần đây, đại biểu nêu lên một hiện trạng đó là khi để xảy ra sự việc gây hậu quả không tốt thì các cơ quan chức năng mới đi kiểm tra xem xét tình hình. Điều này cho thấy việc chưa chủ động nắm tình hình mà vẫn còn “chạy” theo vụ việc của các cơ quan chức năng.

Đại biểu Ngô Văn Dụ cho rằng công tác quản lý doanh nghiệp hiện vẫn còn lúng túng. Nhấn mạnh việc ủng hộ quan điểm đã được nêu trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo,” đại biểu cho rằng cần có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Với tư cách giữa vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, theo đại biểu phải khẳng định được bằng mọi biện pháp nâng cao hiệu quả sử sụng nguồn vốn nhà nước; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong công tác quản lý…

Đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) nêu lên những lo lắng trong công tác quản lý nhà nước liên quan tới nhiều vấn đề đang được nhân dân quan tâm như thực phẩm không an toàn, vấn đề giá cả; tình trạng quá tải tại các bệnh viện công…

Đại biểu đề nghị cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết dứt điểm để không gây bức xúc trong nhân dân.

Lồng ghép nguồn lực trong thực hiện xóa đói giảm nghèo

Khẳng định lĩnh vực văn hóa, xã hội trong năm 2013 đã đạt được những kết quả đáng mừng, tuy nhiên đại biểu Lê Thị Công (Bà Rịa- Vũng Tàu) vẫn còn lo ngại về công tác tuyển sinh của các cấp học còn thấp; tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi; vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được quan tâm nhưng tuổi thọ trung bình chưa đạt kế hoạch; khoảng cách giàu nghèo còn khá xa; sinh viên ra trường thất nghiệp, thiếu việc làm còn nhiều...

Đại biểu đề nghị báo cáo của Chính phủ cần chỉ ra được nguyên nhân của những vấn đề này; tập trung phân tích sâu để có những giải pháp phù hợp.

Một số ý kiến tại phiên thảo luận đánh giá thời gian quan công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đối với vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng công tác lồng ghép các chương trình giảm nghèo trên cùng một địa bàn còn yếu dẫn đến hệ quả là manh mún nguồn lực, đầu tư dàn trải ít chất lượng.

Đại biểu Lê Thị Nguyệt đề nghị cần rà soát lại tất cả các nguồn lực đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo, trên cơ sở đó có sự lồng ghép để tăng hiệu quả của chương trình…

Hướng tới phát triển nền nông nghiệp bền vững

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) cho rằng để thực hiện được các mục tiêu chiến lược mà Quốc hội, Chính phủ đặt ra trong phát triển kinh tế -xã hội năm 2014 cần tính đến yếu tố bền vững trong tăng trưởng. Trong đó, tình hình phát triển sản xuất của các doanh nghiệp trong nước, mảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề quan trọng.

Đại biểu phân tích, trong quá trình khủng hoảng của nền kinh tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn chính là cứu cánh cho nền kinh tế. Việt Nam có lượng xuất khẩu gạo lớn trên thế giới nên cần đánh giá cao vai trò của nông nghiệp...

Đại biểu kiến nghị Chính phủ cần tập trung cao độ cho khuyến khích sản xuất trong nước đối với các doanh nghiệp, hộ nông nhiệp, làng nghề truyền thống bằng các chính sách cụ thể về tài chính, ngân hàng, miễn giảm thuế, giãn nợ... để khu vực sản xuất này phát triển, tăng trưởng. Bên cạnh đó, Chính phủ cần có các giải pháp kích thích tiêu dùng cho người dân để tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển; xây dựng tiêu chí đánh giá các sản phẩm trong nước chất lượng cao...

Cũng quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) nêu rõ hiện nay giá vật tư tăng cao trong khi phân đạm không chuẩn, thuốc trừ sâu giả khá phổ biến, ảnh hưởng đến năng suất sản phẩm, thu nhập của người nông dân không đủ cho chi phí sản xuất kinh doanh, không có tích lũy để tái đầu tư...

Đại biểu kiến nghị Chính phủ cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn cho nông dân như cung cấp giống chất lượng cao, vay vốn hoặc trợ giá mua máy móc nông nghiệp, cung cấp thông tin về giá cả, thị trường để người nông dân có định hướng sản xuất phù hợp, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo các ngành chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc giả; hỗ trợ đào tạo nghề hiệu quả hơn cho nông dân; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho người dân tiêu thụ, mua bán sản phẩm, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản hàng hóa…

Đặt vấn đề hiện nay thách thức và rủi ro trong ngành nông nghiệp là rất lớn, đại biểu Lê Thị Công (Bà Rịa-Vũng Tàu) kiến nghị Chính phủ cần triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, phát triển khoa học công nghệ cao, cơ chế hóa cao tạo ra giá trị cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân, chuyển từ sản xuất hàng hóa có giá trị thấp, thị trường hẹp sang thị trường có giá trị cao.

Đại biểu đề nghị Chính phủ cần phát triển khoa học công nghệ, tăng đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ cho sản xuất, tập trung đầu tư cho ngành hàng có lợi như lúa, gạo, cá basa; xây dựng hệ thống cảnh báo nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường, nâng cao vai trò giám sát cộng đồng với dịch vụ công và các hoạt động sử dụng nguồn lực chung…

Theo dự kiến chương trình, sáng mai (25/10), các đại biểu Quốc hội tiếp tục làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016./.