(Nguồn: radiusworldwide.com)

Tân Hoa xã đưa tin Đại diện của Cuba và Mỹ ngày 12/1 đã nhóm họp tại thủ đô La Habana để thảo luận về các khoản bồi thường kinh tế cho nhau, liên quan tới các tài sản của Mỹ bị tịch thu trong cách mạng Cuba và những thiệt hại do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra cho quốc đảo này.

Hai cuộc gặp diễn ra trước đó vào tháng 12/2016 tại La Habana và tháng 7/2016 tại Washington đã không đạt kết quả gì.

Trong một thông cáo báo chí, hai bên cho biết sẽ tìm cách thúc đẩy các cuộc thảo luận vốn đã diễn ra trong 2 hội nghị cấp cao trước đó và cải tiến các chi tiết kỹ thuật cũng như phương pháp luận cho cuộc thảo luận mới này.

Bồi thường kinh tế nằm trong số những vấn đề gai góc nhất giữa lúc hai bên đang gặp khó khăn trong tiến trình hướng tới bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ thù địch chính trị./.