Chiều 30/5, tại Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã trao tiền ủng hộ của Nhà nước và nhân dân Lào hỗ trợ nhân dân Việt Nam bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đại diện tiếp nhận tiền ủng hộ.

Công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Phomma Sitsena đã đại diện trao 257.000 USD ủng hộ nhân dân Việt Nam bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Công sứ Phomma Sitsena, số tiền ủng hộ này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước và nhân dân Lào đến nhân dân Việt Nam bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn với mong muốn phần nào hỗ trợ, giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Nhà nước và nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết số tiền ủng hộ này sẽ được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến những người dân bị thiệt hại.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cùng với Đảng, Nhà nước Việt Nam, các cấp, các ngành đã có biện pháp tuyên truyền, vận động để nhân dân yên tâm và kịp thời hỗ trợ để nhân dân ổn định cuộc sống./.