Ngày 25/1, tại buổi giao ban báo chí, phó giáo sư-tiến sỹ Lê Mạnh Thạnh - Phó giám đốc Đại học Huế cho biết, đại học Huế vừa phong tặng danh hiệu "Giáo sư danh dự" cho giáo sư-tiến sỹ Kenji Furukawa - Phó Giám đốc Đại học Kumamoto (Nhật Bản).

Giáo sư-tiến sỹ Kenji Furukawa đã có những đóng góp có ý nghĩa đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Khoa học Huế nói riêng và Đại học Huế nói chung từ năm 1999 đến nay.

Trong giai đoạn 1999-2008, với tư cách là thành viên của Ban điều hành dự án hợp tác Việt-Nhật "Chương trình các đại học trọng điểm" về khoa học và công nghệ môi trường, giáo sư-tiến sỹ Kenji Furukawa là một trong những người đã quan tâm và tạo điều kiện để trường Đại học Khoa học - Đại học Huế trở thành một trong 5 đơn vị của Việt Nam được tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của dự án.

Giáo sư-tiến sỹ Kenji Furukawa cũng là người đã đóng vai trò quan trọng trong việc xúc tiến để tiến đến ký kết các thỏa thuận trao đổi học thuật và trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Khoa học với 2 đối tác là Khoa Kỹ thuật và Trường Sau đại học Khoa học và Công nghệ thuộc Đại học Kumamoto vào tháng12/2008.

Trong khuôn khổ hợp tác này, có nhiều học viên cao học của trường Đại học Khoa học Huế được nhận học bổng học ngắn hạn tại Đại học Kumamoto.

Giáo sư-tiến sỹ Kenji Furukawa cũng trực tiếp trình bày các bài giảng chuyên đề tại trường Đại học Khoa Học - Đại học Huế, tặng cho Khoa Môi trường nhiều thiết bị, phương tiện thí nghiệm (trị giá gần 100 triệu đồng).

Mới đây, ngày 5/12/2010, Đại học Kumamoto đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Huế giai đoạn 2010-2015, nâng mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Kumamoto với Đại học Huế nói chung và với trường Đại học Khoa học Huế nói riêng lên một mức cao hơn, với nhiều lĩnh vực khoa học./.