Sinh viên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông tại cổng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. (Nguồn: vnu.edu.vn)

Chiều 19/7, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Mạng lưới đảm bảo chất lượng thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) tổ chức lễ công bố khởi động hệ thống và cơ chế đánh giá, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là trường đại học đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá chất lượng, vào tháng 1/2017.

Bà Nantana Gajaseni, Tổng giám đốc điều hành Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) cho biết dự tính đến cuối năm 2016, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á sẽ tiến hành đánh giá được 220 chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học, thông qua 98 đợt đánh giá tại 28 trường đại học ở 8 quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam có 61 chương trình đào tạo đại học và sau đại học được đánh giá, thông qua 32 đợt đánh giá.

Bà Nantana Gajaseni nhấn mạnh tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học là nỗ lực đầu tiên và dấu mốc quan trọng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn của giáo dục đại học ở Đông Nam Á. Mục đích của đánh giá chất lượng nhằm củng cố chất lượng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ một cách toàn diện và đánh giá hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ.

Khung đảm bảo chất lượng trường đại học của AUN-QA được hoàn thiện qua hai lần chỉnh sửa. Bản chỉnh sửa lần 2 đã được điều chỉnh thiết kế để hỗ trợ Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á với tư cách là một khung đảm bảo chất lượng mang tính xuyên quốc gia, thúc đẩy trao đổi sinh viên và giảng viên giữa các nước, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học.

Khung đảm bảo chất lượng trường đại học của AUN-QA được xây dựng phù hợp với khung đảm bảo chất lượng của Đông Nam Á (AQF), với các tiêu chuẩn và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng trong khu vực giáo dục đại học châu Âu và khung thực hiện xuất sắc Baldridge.

Tổng giám đốc điều hành AUN khẳng định việc AUN-QA phát triển thành công và thực hiện đánh giá chất lượng trường đại học đầu tiên vào tháng 1/2017 là phù hợp khi Cộng đồng ASEAN đã chính thức thành lập vào tháng 12/2015.

Bởi để đạt mục tiêu làm cho khu vực ASEAN trở thành trung tâm giáo dục có chất lượng, cần xây dựng và duy trì các dịch vụ giáo dục có chất lượng cao ở cấp trường đại học, cấp quốc gia và khu vực. Vì thế, AUN-QA phấn đấu phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm giúp đỡ các trường bảo đảm tiêu chuẩn đào tạo đã được công nhận quốc tế.

Ông Nguyễn Quý Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: Đại học Quốc gia Hà Nội luôn tiên phong và chủ động tham gia hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, trong đó có kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tháng 12/2009, chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là chương trình đào tạo bậc đại học đầu tiên của Việt Nam và là chương trình thứ sáu của các trường đại học thuộc khối ASEAN được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tháng 01/2017 tới đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ là trường đại học đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá chất lượng ở cấp trường đại học. Đây là minh chứng cho chất lượng đào tạo cao hướng tới chuẩn quốc tế ở Đại học Quốc gia Hà Nội./.