Thí sinh dự thi vào Đại học Ngoại thương. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Mức thu học phí tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy của Đại học Ngoại thương năm học 2015-2016 là 14,5 triệu/sinh viên/năm. Năm học 2016-2017, mức học phí sẽ nâng lên là 16 triệu/sinh viên/năm.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Đề án Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2015-2017. Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt hôm qua, ngày 2/6.

Theo đó, trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cụ thể cho từng nhóm ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo trước khi tuyển sinh. Mức thu phải bảo đảm học phí tối đa của các chương trình đại trà không vượt quá mức thu học phí tối đa của trường theo quy định trên.

Mức trần học phí với trình độ đào tạo tiến sỹ bằng 2,5 lần, thạc sỹ bằng 1,5 lần, cao đẳng bằng 0,8 lần mức học phí tối đa. Học phí đào tọa theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Với các chương trình đặc thù theo đề án mở chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trường được tự quyết mức thu học phí.

Đối tượng đã nhập học trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành, trường thu học phí mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề.

Với các đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước, trường phải hỗ trợ toàn bộ phần chênh lệch giữa mức học phí của trường và mức được miễn giảm kể từ khóa tuyển sinh sau khi Quyết định có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh vấn đề học phí, đề án cũng quy định rõ nhiều vấn đề liên quan khác như cách thu-chi tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất, cơ chế giám sát…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 2/6./.