Quanh cảnh buổi lễ. (Nguồn: Vietnam+)

Sáng 7/7, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã trao tặng danh hiệu “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục” cho Giáo sư Herfurth Lutz, Hiệu trưởng trường Dự bị Đại học Nordhausen.

Giáo sư là người có nhiều đóng góp to lớn cho sự hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Xây dựng với các trường đại học tại Cộng hòa Liên bang Đức (Đại học Bauhaus Weimar, Đại học KHUD Nordhausen và Dự bị bị Đại học Nordhausen) trong 10 năm qua.

Mô hình hợp tác đào tạo giữa 2 đối tác được thực hiện rất chặt chẽ theo từng lộ trình. Sau 1 năm học tiếng Đức tại Đại học Xây dựng, trường Dự bị bị Đại học Nordhausen tổ chức thi tuyển và tiếp nhận học sinh sang Đức học và từ đó chuyển sinh viên vào học các trường Đại học Bauhaus Weimar, Đại học KHUD Nordhausen để đào tạo đại học chuyên ngành.

Sau gần 10 năm hợp tác có 91 sinh viên được tiếp nhận học tại các trường đại học của Đức, nhiều em đã học lên bậc thạc sỹ.

Quanh cảnh buổi lễ. (Nguồn: Vietnam+)

Giáo sư Herfurth Lutz không chỉ là người kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đại học ​Xây dựng với các trường tại Đức mà còn hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều sinh viên Việt Nam trong suốt quá trình học tập tại Đức, tài năng và nhân cách của ông có ảnh hưởng tốt đối với nhiều sinh viên Việt Nam.

Giáo sư là đầu mối kết nối quan hệ hợp tác giữa Đại học Xây dựng với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và đưa nhiều cán bộ, giảng viên của trường sang Đức học tập và nghiên cứu, tham gia hội thảo, thực tập hàng năm.

Hiện tại ông đang tích cực hỗ trợ Đại học Xây dựng Hà Nội kết nối với 1 số trường đại học lớn của Đức để đào tạo bậc tiến sỹ các ngành Kỹ thuật Năng lượng, Kỹ thuật Môi trường, Tái chế và Tái sử dụng Vật liệu.

Giáo sư Herfurth Lutz sinh ngày 31/1/1955
Chức vụ: Hiệu trưởng trường Dự bị Đại học Nordhausen (Cộng hòa Liên bang Đức).
Những thành tích và đóng góp
-Từ tháng 12/2006: Là người đầu tiên xây dựng Chương trình: Liên hệ, trao đổi email qua lại giữa Mr. Herfurth với Đại học Xây dựng với Đại học Bauhaus Weimar.
- 12/2007 đến 2008: Là người đàm phán, thuyết phục Hội đồng Hiệu Trưởng các trường Đại học Đức và Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tại Đức. Sau đó ký kết MOU giữa trường Đại học Xây dựng với Đại học Bauhaus Weimar và Dự bị bị Đại học Nordhausen.
- 2008-2009: Thực hiện Chương trình - Là người kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Xây dựng với Đại học Bauhaus Weimar với Đại học KHUD Nordhausen và Dự bị Đại học Nordhausen ngày càng phát triển tốt đẹp, hiệu quả và có ảnh hưởng tốt đối với nhiều sinh viên.
- Đang kết nối, xây dựng Chương trình giữa Đại học Xây dựng với Đại học KHUD Nordhausen tuyển sinh khóa học sau đại học (theo hướng ứng dụng) hoặc thực tập khoa học ngắn hạn cho sinh viên/cao học viên Việt Nam có nhu cầu, quan tâm đến các ngành Kỹ thuật Năng lượng, Kỹ thuật Môi trường, Tái chế và Tái sử dụng Vật liệu.
- Là đầu mối kết nối quan hệ hợp tác giữa Đại học Xây dựng với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) Hà Nội.
- Hỗ trợ Đại học Xây dựng liên kết với các trường Đại học tại Đức để ký kết MOU, MOA trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và trao đổi khoa học công nghệ như các trường Damstardt, Wismar, Rosenhenim…