Dai hoi co dong SeABank dong y tang von dieu le len 22.690 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại SeABank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank-mã SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hải Phòng. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận đạt 4.866,6 tỷ đồng, phương án tăng vốn điều lệ lên 22.690 tỷ đồng và bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Theo đó, kế hoạch kinh doanh 2022 của SeABank được thông qua với tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 10%; huy động tăng trưởng ròng 22.000 tỷ đồng tương ứng tăng 16% so với năm 2021; tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tối đa 17%, phụ thuộc vào chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, tương đương tăng trưởng ròng 24.000 tỷ đồng so với năm 2021. Năm 2022 SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.866,6 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Một nội dung quan trọng khác được thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 16.598 tỷ đồng lên 22.690 tỷ đồng. SeABank sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

[IFC và 5 quỹ đầu tư quốc tế rót thêm 70 triệu USD cho SeABank]

Cụ thể, SeABank dự kiến phát hành 321,1 triệu cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó 211,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức năm 2021 và phát hành 109.700.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy mỗi cổ đông SSB sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ gần 20%.

Với phương án phát hành ESOP 2022, ngân hàng dự kiến phát hành 59,4 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Ngoài ra, tùy theo điều kiện phù hợp với mục tiêu đề ra, SeABank dự kiến chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu 228,7 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Đại hội SeABank cũng thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Mathew Nevil Welch - thạc sỹ quản trị kinh doanh Trường kinh doanh Harvard (Mỹ), có gần 40 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tại chính ngân hàng, nguồn vốn, giám sát tư vấn chiến lược tại các tổ chức tài chính quốc tế như: Ngân hàng Standard Chartered, HSBC, Ngân hàng Afrasia (Mauritius), Ngân hàng Xacbank (Mông Cổ), Công ty Asia Capital & Advisors (Singapore), Công ty tư nhân Thonglor Associates (Singapore)./.

Thúy Hà (Vietnam+)