Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thức khai mạc ngày 28/9, tại thành phố Hạ Long với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn 71.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu rõ 5 năm qua, Quảng Ninh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XII và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện.

Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của lạm phát, suy giảm kinh tế nhưng Quảng Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 12,7%, nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; an ninh, quốc phòng đảm bảo; hoạt động đối ngoại phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đạt kết quả tích cực.

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua của Quảng Ninh đã khẳng định vị thế, vai trò của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng duyên hải Bắc Bộ, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo, xứng đáng là cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng trong hợp tác Việt Nam-Trung Quốc-ASEAN.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Quảng Ninh đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị; phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; tạo bước phát triển về hạ tầng giao thông, đô thị và phát triển nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; mở rộng, phát huy dân chủ và sức sáng tạo của nhân dân; phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành một địa bàn động lực, năng động của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ quan trọng trong hợp tác quốc tế, đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Chi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của vùng mỏ kiên cường, bất khuất, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị-kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ qua.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò động lực của Quảng Ninh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đang tạo thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ông Nguyễn Văn Chi lưu ý một số khuyết điểm, thiếu sót đã nêu trong Báo cáo chính trị để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận kỹ, phân tích tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, như kinh tế phát triển cao, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là về phát triển kinh tế biển, du lịch, thương mại; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều bất cập. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mới chỉ đạt kết quả bước đầu, chưa có nhiều tấm gương sáng làm theo.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; đồng thời cần thực hiện những giải pháp có tính "đột phá nhất điểm, khai thông toàn bộ," từ tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; làm tốt công tác dân vận, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Văn Chi mong muốn Quảng Ninh quan tâm xây dựng chương trình hành động, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội, có lộ trình cụ thể theo từng năm; tập trung phát triển những ngành mà Quảng Ninh có lợi thế, chú trọng phát triển công nghệ cao, có sức cạnh tranh, không gây ô nhiễm môi trường; nhanh chóng lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; làm tốt công tác quy hoạch phát triển ngành than.

Quảng Ninh có nhiều cửa khẩu quốc tế quan trọng với Trung Quốc, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ, hành lang kinh tế ASEAN-Việt Nam-Trung Quốc, có Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới... do vậy tỉnh cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả Trung ương và địa phương, xây dựng những giải pháp khả thi để khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế này.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Chi đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, lựa chọn để bầu những người thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, đưa Quảng Ninh tiếp tục vươn lên, phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII tiếp tục làm việc đến ngày 30/9./.