Dai hoi Dang bo Co quan Uy ban Kiem tra Trung uong nhiem ky 2020-2025 hinh anh 1Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tính đến tháng 6/2020, Đảng bộ có 253 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng Cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, khoa học, dân chủ; các chi bộ, đảng viên, cán bộ toàn Đảng bộ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo Chương trình, Kế hoạch công tác có chất lượng, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao; đảng viên và nhân dân tin tưởng đồng tình.

[Tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TW Đảng]

Đảng ủy đã tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Nổi bật là kiểm tra 35 tổ chức đảng và 41 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Nội dung các cuộc kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Qua kiểm tra đã phát hiện, làm rõ các sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó có những đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật theo quy định.

Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 141 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức và 50 đảng viên theo thẩm quyền; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật theo quy định...

Nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Dai hoi Dang bo Co quan Uy ban Kiem tra Trung uong nhiem ky 2020-2025 hinh anh 2Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đảng bộ đặt chỉ tiêu 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Toàn bộ cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, tất cả các đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tất cả các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Dai hoi Dang bo Co quan Uy ban Kiem tra Trung uong nhiem ky 2020-2025 hinh anh 3Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra; tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn quan trọng về công tác giám sát, kiểm tra và thi hành nhiệm vụ của Đảng...

Đồng chí Sơn Minh Thắng cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội trang trọng, chu đáo, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng quy định, nhất là với các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự, kịch bản điều hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

“Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và các ý kiến tham luận của Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới. Đề nghị sau Đại hội này, Ban Chấp hành khóa mới xây dựng chương trình, kế hoạch có lộ trình cụ thể và phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ủy ban để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra,” Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khóa mới cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như phát huy tinh thần nêu gương và phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá”...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 16 đồng chí./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)