Đại hội Đảng X: Sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển

Đại hội lần thứ X của Đảng quyết định mục tiêu tổng quát 5 năm 2006-2010 là huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển.
(TTXVN/Vietnam+)