Dạy nghề cho người khuyết tật. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra tại Hà Nội.

200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 700 đơn vị hội viên của Hiệp hội tham dự Đại hội.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã xác định phương hướng trong nhiệm kỳ này là đẩy mạnh công tác thông tin, truyền truyền về Hiệp hội trong xã hội làm cho mọi người dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, nghề nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung sức hành động, chăm lo bảo đảm quyền lợi, việc làm, đời sống của thương binh và người khuyết tật trên phạm vi cả nước.

Hiệp hội quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh và người khuyết tật; chủ động, sáng tạo phát huy khả năng của đội ngũ lao động hiện có; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế; giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trung tâm dạy nghề, bảo đảm đời sống, việc làm cho thương binh, người khuyết tật và con em đối tượng chính sách.

Đồng thời, xây dựng Hiệp hội từ Trung ương đến địa phương vững mạnh; tăng cường đoàn kết thông nhất, liên kết và hỗ trợ nhau để hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển.

Mặt khác, Hiệp hội tích cực tham mưu, đề xuất, đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng về lao động, việc làm, đời sống thương binh và người khuyết tật…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 38 người và ông Trần Vinh Quang được tín nhiệm tái cử làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua, các cơ sở của Hiệp hội đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm nghìn thương binh, người khuyết tật; tổ chức dạy nghề miễn phí cho hàng chục nghìn người khuyết tật.

Hiệp hội đã tổ chức và tham vấn cho các hội viên ký hợp đồng gia công tiêu thụ sản phẩm của thương binh, người khuyết tật với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; tổ chức giao lưu các hội viên khu vực để phát huy thế mạnh của từng cơ sở và hợp tác hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Hiệp hội đã vận động các tỉnh, thành phố trên cả nước sớm thành lập Hội cấp tỉnh và tạo điều kiện để các cơ sở của thương binh, người khuyết tật hoạt động thuận lợi; tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho thương binh, người khuyết tật góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.