Dai hoi Hiep hoi xuat khau lao dong Viet Nam nhiem ky 4 hinh anh 1Lao động khám sức khỏe trước khi lên máy bay sang Hàn Quốc. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đại hội Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam nhiệm kỳ 4 đã diễn ra chiều 17/12, tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội gồm 29 người.

Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động nhiệm kỳ 3 tiếp tục giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 4.

Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường lợi ích của người lao động và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Hiệp hội cũng từng bước đổi mới hoạt động các doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, góp phần giữ vững ổn định quy mô lao động, thị trường hiện có, mở rộng có chọn lọc các thị trường phù hợp với năng lực của doanh nghiệp; góp phần chủ yếu vào việc đưa 10 vạn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hàng năm.

Hiệp hội tiếp tục triển khai, mở rộng thực hiện bộ quy tắc ứng xử CoC-VN; chủ động tập trung cho hoạt động nâng cao chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hướng chuẩn hóa quy trình tuyển chọn, đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu cho các thị trường tiếp nhận lao động; tham gia phối hợp xây dựng văn bản pháp luật; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền kịp thời, có hệ thống về chính sách pháp luật về thị trường lao động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có định hướng đúng trong việc đầu tư thị trường, tổ chức có hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động; tăng cường thông tin hỗ trợ người lao động…

Thời gian qua, Hiệp hội luôn coi trọng công tác nghiên cứu dự báo các thị trường, hỗ trợ duy trì phát triển thị trường; tham gia xây dựng, phổ biến hướng dẫn các văn bản pháp luật về xuất khẩu lao động; nâng cao nhận thức, chất lượng cung cấp thông tin cho người lao động thông qua việc biên tập, in ấn, phát hành gần 60 nghìn cuốn cẩm nang cấp miễn phí cho doanh nghiệp để trang bị cho người lao động…/.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)