Ngày 10/7, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 nhiệm kỳ 2012-2017 Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu; đại diện một số Bộ, ngành, cùng 150 đại biểu, đại diện cho các tổ chức thành viên, các hội viên của Hội.

Với tinh thần "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả" đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đánh giá những việc đã làm được trong thời gian qua, đề xuất những chương trình hoạt động cụ thể cho năm tới và nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã thảo luận về việc bổ sung kiện toàn Ban chấp hành trung ương Hội. Phương hướng chung của Hội trong nhiệm kỳ tới là hoạt động cần vượt qua tính hình thức để có hiệu quả thiết thực, tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung và hợp tác giữa nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng.

Hội cần phát huy tốt vai trò ngoại giao nhân dân, phấn đấu xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước phát triển tốt đẹp. Các cấp hội cần tiếp tục thực hiện tốt tôn chỉ của hội là: hoạt động góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Chúc mừng thành công hội nghị và ghi nhận những đóng góp của Hội hữu nghị Việt-Trung trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dan hai nước thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bày tỏ mong muốn, hai nước đã xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ quán triệt phương châm này vào các hoạt động cụ thể, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp củng cố và phát triển tình hữu nghị, sự hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Thay mặt Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ Khổng Huyễn Hựu chúc mừng Đại hội tổ chức thành công tốt đẹp. Điểm lại mối quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước, Đại sứ cho biết, hợp tác thương mại đạt nhiều kết quả tốt, trong đó 5 tháng đầu năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 18,2 tỷ USD... Đại sứ tin tưởng, nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt-Trung tiếp tục thực hiện các phương hướng nhiệm vụ đã đề ra, nhằm thúc đẩy sự nghiệp hữu nghị giữa hai nước không ngừng phát triển.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 5 nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 62 ủy viên. Ban Chấp hành trung ương Hội khóa mới đã bầu ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội khóa 5; bầu 5 Phó Chủ tịch Hội, Tổng thư ký Hội, Ban thường vụ gồm 17 ủy viên, Ban kiểm tra gồm 3 ủy viên.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Việt-Trung và các thành viên trong Ban Chấp hành Hội khóa 4 (2001-2012) trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã tặng bức trướng cho Hội; Kỷ niệm chương Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và bằng khen cho một số cá nhân./.