Hơn 200 đại biểu đại diện các hội liên lạc và hội thân nhân kiều bào các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự Đại hội Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 3, nhiệm kỳ 2012-2017, tổ chức ngày 17/3, tại Hà Nội.

Tại Đại hội, Tổng Thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài  Nguyễn Lân Trung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2 của Hội, qua 5 năm Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng là phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến với kiều bào sống xa Tổ quốc.

Ban Thường vụ Hội đã có hàng trăm cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi cởi mở, chân thành với kiều bào về thăm Tổ quốc hoặc về nước làm việc thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Qua đó, Hội đã góp phần giúp bà con hiểu rõ hơn tình hình trong nước; đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp cũng như trao đổi về những khả năng hợp tác, đóng góp của bà con vào sự nghiệp chung xây dựng quê hương đất nước.

Lãnh đạo Hội cũng đã tiếp xúc với bà con kiều bào là doanh nhân, nhà khoa học, trí thức, du học sinh để tìm hiểu, thu thập thêm địa chỉ của họ làm cầu nối với doanh nghiệp liên quan, mở ra cơ hội tìm hiểu, hợp tác đầu tư, kinh doanh. Hội cũng đã thực hiện công tác vận động thành lập các Hội thân nhân kiều bào ở các địa phương.

Nhằm tăng cường hoạt động của Hội, Ban Thường vụ Hội đã có nhiều cuộc tiếp xúc với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp có Hội thân nhiều kiều bào đề nghị giúp đỡ và tạo điều kiện để có Hội hoạt động có hiệu quả. Sau 2 kỳ hoạt động, Hội đã lớn mạnh không ngừng, khẳng định được chỗ đứng và vị thế của mình. Các hội viên gia nhập Hội một cách tự nguyện và hoạt động theo đúng điều lệ của Hội.

Đến nay, Hội có gần 300 hội viên chính thức và hàng chục hội viên danh dự là kiều bào, 23 Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Hội thân nhân kiều bào ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ 3 này, Hội sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường, củng cố vai trò cầu nối của Hội giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với trong nước; khuyến khích các hội viên là kiều bào đã về định cư trong nước cũng như hội viên danh dự là kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài; chủ động xây dựng một số đề án, dự án, phối hợp với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện; củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài  đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đây là tiền nền tảng để Hội tiếp tục có những bước phát triển trong giai đoạn tới, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển đất nước, là cầu nối quan trọng với người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Trong thời gian tới, Hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình hơn nữa nhằm thúc đẩy sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc giữa gần 90 triệu đồng bào trong nước và gần 5 triệu kiều bào ở nước ngoài, cùng chung sức, chung lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Trong sự nghiệp lớn lao đó luôn có vai trò của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.

Kết thúc Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đối với NVNONN đã được vinh dự nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước, Bằng khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 3 (2012-2017) gồm 96 người tham gia Ban Chấp hành, 26 người tham gia Ban Thường vụ, 6 vị được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 3./.