Sáng 20/9, tại thành phố Siem Reap, tỉnh Siem Reap, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Siem Reap đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, thông qua phương hướng hoạt động và bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh hội nhiệm kỳ 2013-2016.

Tham dự đại hội có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Battambang, ông Bùi Duy Hải; Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Campuchia Châu Văn Chi; đông đảo bà con Việt kiều đại diện cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Siem Reap.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Lãnh sự Bùi Duy Hải đánh giá cao tinh thần yêu nước và sự đóng góp của bà con Việt kiều ở Campuchia qua các thời kỳ cách mạng, kêu gọi bà con hội nhập vào xã hội Campuchia đồng thời luôn hướng về Tổ quốc.

Ông Bùi Duy Hải khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ bà con kiều bào tại Campuchia trong khuôn khổ pháp luật Campuchia.

Theo báo cáo hoạt động của tỉnh Hội, kể từ năm 2004 đến nay, sau khi thành lập Ban Chấp hành lâm thời tỉnh Hội, hoạt động Hội từng bước ổn định, đến nay xây dựng và duy trì hoạt động có hệ thống chi hội, phân hội trong tỉnh.

Các cấp Hội đã tiến hành các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của cộng đồng trên cơ sở pháp luật nước sở tại cũng như luật pháp và thông lệ quốc tế. Tỉnh Hội cũng đã phối hợp tiếp nhận sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng được một số điểm trường dạy chữ Việt, cơ sở dạy nghề cho con em Campuchia gốc Việt Nam.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động của Hội giai đoạn 2013-2016, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đoàn kết, nỗ lực vận động, tập hợp bà con người Campuchia gốc Việt Nam trong tỉnh tham gia vào công tác Hội.

Trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hoạt động củng cố, kiện toàn phát triển các cấp hội, tiếp tục tạo mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền Campuchia, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con cộng đồng trên cơ sở pháp luật nước sở tại.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Siem Reap khóa 2013-2016 gồm 17 người, do ông Hoàng Xuân Khoa làm Chủ tịch./.

(TTXVN)