Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức ngày 2-3/6 tại Hà Nội với sự tham gia của 600 đại biểu đại diện cho trên 2,8 triệu hội viên trên cả nước.

Thông tin này được Tiến sĩ Lê Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) cho biết tại buổi họp báo tổ chức chiều 15/4.

Với chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Trí tuệ-Phát triển”, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 6, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác nhiệm kỳ 7 (2015-2020).

Tính đến hết năm 2014, Liên hiệp Hội Việt Nam có 140 hội thành viên, 398 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 6, Liên hiệp hội Việt Nam quan tâm đến việc nâng cao số lượng và chất lượng hội viên, nhất là những trí thức trẻ.

Đến nay, tổng số hội viên của toàn hệ thống có trên 2,8 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với nhiệm kỳ trước, đây là con số rất ấn tượng - Tiến sĩ Lê Tùng Mậu nhấn mạnh.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp hội đã tích cực vận động, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp Hội Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động đồng thời tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo…

Liên hiệp Hội Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 trở thành một tổ chức chính trị-xã hội thực sự vững mạnh từ Trung ương đến địa phương.

Để đạt được mục tiêu, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, vị trí trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên./.