Theo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, trong các ngày 12, 13/1/2011, Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhận được điện mừng của:

- Đảng Cộng sản Bolivia
- Đảng Công-Nông Bulgaria và Liên hiệp các tổ chức công nhân Bulgaria
- Đảng cánh Tả Bulgaria
- Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria
- Đảng Cộng sản Canada Mácxít Lêninnít
- Đảng Cộng sản Đan Mạch (KP)
- Đảng Cộng sản Đan Mạch (DKP)
- Đảng Cộng sản Đan Mạch (KPiD)
- Mặt trận Giải phóng dân tộc Pharabunđô Mácti, El Salvador
- Đảng Cộng sản Mexico
- Tổ chức những người cộng sản Nga
- Đảng bộ vùng Irơcút, Đảng Cộng sản Liên bang Nga
- Đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Sandino, Nicaragua
- Đảng tái lập Cộng sản Italy
- Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine
- Phong trào Nhân dân Giải phóng Palestine
- Phong trào Giải phóng dân tộc Palestine
- Đảng Cách mạng Tanzania
- Đảng Cộng sản Thụy Điển
- Ban Thư ký, Tổ chức Đoàn kết Á-Phi
- Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam
- Hội Hữu nghị Galicia-Việt Nam, Tây Ban Nha
- Ủy ban Đoàn kết với Việt Nam-Lào-Campuchia của Thụy Điển
- Diễn đàn Béctôn Bờrếch, trường Mácxít Niu Ước
- Đại sứ quán các nước Bangladesh, Palestine, Singapore
- Giáo sư Aparicio, Panama
- Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ
- Đảng Cánh Tả Belarus vì một “Thế giới công bằng”
- Đảng Cộng sản Tây Ban Nha
- Đảng Cộng sản Iraq
- Tổng thống Philippines
- Văn phòng Tổng thống Belarus
- Hội hòa bình và giải trừ quân bị của nhân dân Trung Quốc
- Quỹ Hàn Quốc-Việt Nam
- Hội trao đổi Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam

Tính đến hết ngày 13/01/2011, Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 158 điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế./.