Đại hội XIII thành công tốt đẹp, truyền cảm hứng đưa đất nước đi lên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội XIII đã thành công cả về nội dung, cách thức kể cả việc thông qua các Nghị quyết; truyền được cảm hứng, quyết tâm, ý chí để đưa đất nước phát triển.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội XIII đã thành công cả về nội dung, cách thức kể cả việc thông qua các Nghị quyết.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công của Đại hội không chỉ là thông qua được Nghị quyết hay bầu ra Ban Chấp hành mới mà quan trọng hơn là phải đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống, làm sao dân giàu, nước mạnh./.

(Vnews/Vietnam+)