Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - người đóng góp to lớn cho đạo, đời

Hòa thượng là đệ tam Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là bậc chân tu nổi tiếng tinh thông kim cổ, quảng bác, có đóng góp to lớn trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm về Phật học.
(TTXVN/Vietnam+)