Ngày 27/1, trong buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp năm mới, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã thông báo về quan hệ Việt-Trung, giới thiệu những nét chính về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2010, về Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Đại sứ cho biết năm 2010 là “Năm hữu nghị Việt-Trung,” hai nước đã long trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, tăng thêm hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cả về chiều rộng và chiều sâu qua các phương thức trao đổi đoàn, giao lưu giữa hai Đảng, giữa các ngành, các địa phương, quan hệ kinh tế-thương mại, giáo dục, an ninh quốc phòng trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Trong đó ấn tượng nhất là chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Liên hoan thanh niên hữu nghị tại Quảng Tây, tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2010 đã vượt con số 30 tỷ USD…

Về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam, đại sứ cho biết năm 2010 tuy gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và thiên tai ở trong nước, nhưng Việt Nam được đánh giá là một trong những nước sớm phục hồi, GDP tăng 6,78%, GDP giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 7%/năm.

Văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ đều đạt những kết quả tích cực, chính trị xã hội ổn định, vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng lên.

Về Đại hội Đảng lần thứ XI, Đại sứ giới thiệu chủ đề của Đại hội, bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới và một số điểm mới chủ yếu trong các văn kiện của Đại hội như Cương lĩnh chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2010-2020, Điều lệ Đảng, nội dung bản Báo cáo chính trị và phương thức dân chủ thể hiện trong bản Báo cáo chính trị…

Đại sứ cũng trả lời các câu hỏi của phóng viên thông tấn báo chí Trung Quốc và Hongkong về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, chính sách đối ngoại của Việt Nam, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ở Việt Nam, quan hệ ASEAN-Trung Quốc…/.