Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho những cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong phong trào tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Ngày 18/8, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, điểm nổi bật là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh đã được Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy, Hội đồng Nhân dân các cấp.

Hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ,” giữ vai trò lực lượng nòng cốt trong các phong trào của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Hội Cựu chiến binh trong thời gian qua. Các cấp hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp đã nêu cao được tính tiền phong, gương mẫu, có uy tín trước cấp ủy và nhân dân, tham gia xây dưng các phong trào vững mạnh, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng và Trung ương Hội Cựu chiến binh chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, nhất là công tác phối hợp ở cấp cơ sở.

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tạo điều kiện tốt nhất để các cấp Hội Cựu chiến binh hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ./.