Ngày 16/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp ông Somphone Sichaleune, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đến chào từ biệt.

Đại sứ Lào Somphone Sichaleune đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam./.