Sáng 6/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII đã tổ chức kỳ họp bất thường, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả bầu cử bổ sung, ông Hoàng Trọng Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, thay cho ông Lữ Ngọc Cư đi nhận nhiệm vụ khác.

Ông Hoàng Trọng Hải, quê ở tỉnh Bình Định, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1954, dân tộc Kinh, vào Đảng năm 1972, trình độ học vấn 12/12, trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, Cử nhân chính trị./.

Quang Huy (TTXVN)