Dak Nong thu ngan sach vuot 150% so voi du toan trung uong giao hinh anh 1Sản xuất cà phê phục vụ xuất khẩu tại Đắk Nông. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo công khai tình hình dự toán ngân sách nhà nước vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 đạt 3.516 tỷ đồng.

Con số này vượt 150% so với dự toán trung ương giao, vượt 128% so với dự toán Hội đồng nhân dân cùng cấp giao và tăng 39% so với năm trước đó (tăng khoảng 978 tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa của tỉnh gần 2.900 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt hơn 600 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, hầu hết các khoản thu từ các lĩnh vực có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 đều đạt và vượt dự toán được giao, điển hình như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhìn chung, thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vượt dự toán nhưng chưa thực sự bền vững.

Nguồn thu tăng mạnh chủ yếu từ hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm như alumin; máy móc trang thiết bị thi công các dự án điện gió; tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện thủy điện, chăn nuôi…

Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 là 7.761 tỷ đồng (bao gồm cả số giải ngân từ nguồn thu chuyển từ năm 2020 sang).

Như vậy, tổng chi ngân sách năm 2021 của tỉnh Đắk Nông gấp hơn 2,2 lần so với tổng thu ngân sách trong năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 2.950 tỷ đồng; chi thường xuyên hơn 4.800 tỷ đồng…/.

Ngọc Minh (TTXVN/Vietnam+)