Dam bao cong tac an ninh phuc vu bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XIV hinh anh 1Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành họp Phiên thứ nhất.

Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì Phiên họp.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nêu rõ Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội có nhiệm vụ giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Phiên họp thứ nhất, các thành viên trong Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Tiểu ban; dự thảo Nghị quyết phân công các thành viên Tiểu ban và chương trình các phiên họp của Tiểu ban; cho ý kiến về việc phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội giữa Tiểu ban với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Các thành viên trong Tiểu ban cơ bản thống nhất các văn bản dự thảo. Tiểu ban làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cuộc họp của Tiểu ban được tổ chức công khai hoặc họp kín do Trưởng Tiểu ban quyết định.

Tiểu ban làm việc theo chương trình và kế hoạch được Tiểu ban thông qua, trường hợp đột xuất theo yêu cầu làm việc của Trưởng Tiểu ban; định kỳ hai tuần một lần hoặc đột xuất và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tiểu ban báo cáo với Hội đồng bầu cử quốc gia về tình hình, kết quả hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)