Dam bao hieu qua cong tac chi dao dieu hanh cua Chinh phu hinh anh 1 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 của Văn phòng Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác tham mưu, tổng hợp, hoàn thiện Chương trình công tác của Chính phủ góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác điểu hành của Chính phủ.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Văn phòng Chính phủ diễn ra sáng 21/1 ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu và những kết quả mà Văn phòng Chính phủ đạt được trong năm 2013.

Thủ tướng cho rằng những kết quả đạt được là khá toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp thiết thực vào hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước trong năm 2013 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, các mặt công tác của Văn phòng Chính phủ đều có những tiến bộ. Là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, tổ chức triển khai Chương trình công tác của Chính phủ, Chương trình đã bám sát Nghị quyết của Chính phủ, của Đảng, của Quốc hội và thực tiễn cuộc sống sống; thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, nhất là trong ban hành thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; đảm bảo điều kiện vật chất phục cho hoạt động của Chính phủ...

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Văn phòng Chính phủ cần tích cực, chủ động, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, giúp việc tổng hợp, phục vụ hiệu quả, đặc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, trước hết, Văn phòng Chính phủ cần tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nhằm tiếp tục thực tốt công tác xây dựng, quản lý, theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, kịp thời bổ sung, điều chỉnh Chương trình.

Chương trình công tác của Chính phủ phải bám sát các Nghị quyết Trung ương, phải có tính bao quát, sát với thực tiễn cuộc sống, sát với tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, gắn với nhiệm vụ của các Bộ, ngành; góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Cùng với đó, Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, bổ sung thể chế, chính sách. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; hạn chế tối đa tình trạng chậm, nợ đọng văn bản pháp luật.

“Việc chậm ban hành một nghị định, một quy định nào đó,... hoạt động xã hội sẽ bị nghẽn, bị chậm lại,” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ: “Năm 2014 này, đừng để chậm, đừng để nợ các văn bản pháp luật, các vụ chuyên ngành phải bám sát các Bộ, ngành, thúc đẩy việc này, phải làm cho nghiêm túc việc này, bởi đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm với đất nước, trách nhiệm với nhân dân, làm không được là khuyết điểm.”

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý Văn phòng Chính phủ cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác xây dựng thể chế, đảm bảo tính minh bạch, phù hợp với quy luật phát triển, với yêu cầu thực tiễn cuộc sống và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ tiếp tục tập trung đề xuất, trình lên lãnh đạo Chính phủ những kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân; những thông tin nổi lên qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Trên cơ sở phân tích, chủ động lấy ý kiến các cơ quan chức năng về các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương,... phải đề xuất đúng, trúng vấn đề, trình nhanh, trình sớm lên Phó Thủ tướng, Thủ tướng xử lý; sau đó ra thông báo, theo dõi, giám sát việc triển khai, thực thi các kiến nghị, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương khi đã được lãnh đạo Chính phủ xem xét xử lý, giải quyết.

Một nhiệm vụ lớn nữa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý là Văn phòng Chính phủ cần chủ động hơn nữa cung cấp thông tin cho báo chí, người dân, cho toàn xã hội về hoạt động của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp mà hoạt động Chính phủ gắn liền liền với ban hành cơ chế, chính sách để quản lý, điều hành.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc cung chủ động cấp thông tin trong thời gian qua được triển khai khá tốt, trong đó có việc thành lập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cơ quan thông tin chính thống của Chính phủ, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước xã hội, trước Đảng, Nhà nước, cập nhật hàng ngày, hàng giờ các chỉ đạo điều hành, hoạt động của Chính phủ, của các Bộ ngành;

Nhiều cơ quan thông tin đã bám sát, trích dẫn thông tin từ nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Việc thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ góp phần tích cực trong định hướng dư luận xã hội, đồng thời cũng có được những thông tin phản hồi chính sách từ người dân, doanh nghiệp, xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ yêu cầu, việc cung cấp thông tin phải kịp thời, chính thống, không để bị động; cung cấp thông tin về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, thông tin về những vấn đề mới nổi lên, thông tin về những vấn đề được báo chí, nhân dân phản ánh, quan tâm; kịp thời trao đổi với các bộ, ngành chức năng về những vấn đề được được dư luận quan tâm để sớm thông tin đến người dân, xã hội qua các công cụ như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tin quan trọng thuộc Chính phủ như Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam; qua đó tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Văn phòng Chính phủ hết sức quan tâm đến nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ được giao, gắn liền với việc thực hiện hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” xây dựng cơ quan Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong những năm trước, năm 2013, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức,... Văn phòng Chính phủ đã luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2013, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác năm 2013 theo từng tháng, quý có sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể từ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ đến phân công các Bộ, cơ quan chủ trì, phối hợp và chi tiết từng lãnh đạo vụ, từng chuyên viên theo dõi tại Văn phòng Chính phủ.

Năm 2013, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu tổ chức 4 phiên họp chuyên đề để Chính phủ xem xét, cho ý kiến đề xuất, kiến nghị sửa đổi đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp và 29 dự án luật, pháp lệnh (tăng 7 dự án so với năm 2012) trình Quốc hội, Ủy ban Thương vụ Quốc hội.

Cùng với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tập trung làm tốt trách nhiệm thẩm tra, tham mưu, tổng hợp ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Mặc dù số lượng văn bản phải xây dựng, ban hành năm 2013 tăng hơn so với các năm trước, nhưng số văn bản nợ đọng thấp nhất trong nhiều năm qua...

Cũng trong năm 2013, Văn phòng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện phần mềm, hướng dẫn và tổ chức nhiều lớp đào tạo để hướng dẫn công chức xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; định kỳ rà soát kết quả xử lý của từng công chức, đơn vị để đôn đốc thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Qua thống kê, tỷ lệ hồ sơ, văn bản phải xử lý nhưng chưa hoàn thành hoặc quá thời hạn quy định qua từng quý, năm đã giảm rõ rệt so với năm 2012...

Liên quan đến công tác bảo đảm thông tin, Văn phòng Chính phủ đã tập trung thực hiện tốt hơn chức năng cung cấp thông tin cho công chúng và bảo đảm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã triển khai mạng thông tin hành chính điện tử Chính phủ 2 cấp từ Văn phòng Chính phủ tới các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan; xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu bộ biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo.

Về công tác xây dựng Đảng, các Đảng bộ, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt đảng nề nếp; quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao của Văn phòng Chính phủ.

Về phương hướng năm 2014, Văn phòng Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2014.

Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, quản lý, theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kịp thời bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp giúp Chính phủ xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, đặc biệt là khẩn trương ban hành văn bản triển khai thực hiện Hiến pháp 2013. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật...

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể của Văn phòng Chính phủ./.

Thiện Thuật (TTXVN)