Theo kết quả thăm dò do Bangkok Poll tiến hành, có gần 50% người dân Thái Lan không tin trong khi có hơn 40% cho rằng nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa giải chính trị của chính phủ nước này sẽ thành công.

Kết quả thăm dò cho thấy, có 43,7% số người được hỏi nói rằng lộ trình hòa giải của chính phủ sẽ thành công nếu các bên trong cuộc xung đột chấp nhận các điều kiện hòa giải trong khi có đến 49,9% nói rằng chính phủ sẽ thất bại bởi các lực lượng dính líu vào cuộc xung đột này vẫn sẽ mãi khác biệt về quan điểm và lợi ích.

Có 37,2% cho rằng tiến trình hòa giải đang có bước tiến trong khi 33,9% cho rằng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.

Ngoài ra, có 49,8% bày tỏ sự nghi ngại đối với sự trung lập của ủy ban hòa giải trong khi 44,3% cho rằng ủy ban này sẽ giúp thúc đẩy đối thoại, 47,3% không cho rằng việc giảm bớt các biện pháp trừng phạt thay vào đó là lệnh ân xá sẽ giúp đạt được kết quả trong khi 47% cho rằng đó là điều cần thiết./.