Chiều 23/5, phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ ngoài nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã ghi nhận và hoan nghênh những nỗ lực cố gắng của các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ đảng viên ở ngoài nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực hội nhập quốc tế.

Về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, mau lẹ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công tác vận động tập hợp quần chúng ở ngoài nước càng phải được coi trọng hơn.

Đảng bộ ngoài nước cần làm tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI theo tinh thần Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Ban chấp hành Đảng bộ ngoài nước, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, điều kiện đặc thù trong công tác Đảng ngoài nước, ông Đinh Thế Huynh lưu ý, Đảng bộ ngoài nước cần có cách thức phù hợp, hiệu quả trong việc quán triệt nội dung các văn kiện Đại hội XI của Đảng, để đông đảo cán bộ đảng viên, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, cũng như bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, qua đó tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong cán bộ đảng viên, đồng bào ở nước ngoài, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng và nhân dân đã đặt ra trong 5 năm, 10 năm, 20 năm tới...

Việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành việc làm thường xuyên, liên tục ở tất cả các tổ chức cơ sở Đảng và đồng bào ở ngoài nước, góp phần đẩy lùi tình trạng suy giảm đạo đức lối sống, động viên cán bộ, đảng viên ở ngoài nước thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy ngoài nước Trương Mạnh Sơn đã báo cáo một số nét về tình hình tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng người Việt Nam ở ngoài nước; kiểm điểm kết quả công tác tuyên giáo của Đảng ủy ngoài nước, những việc đã làm được, những việc chưa làm được sau 2 năm triển khai thực hiện Thông báo số 238-TB/BTGTW; đồng thời nêu một số kiến nghị cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, cũng như tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, sớm tổng kết Nghị quyết 38/NQ-TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng ngoài nước.

Theo báo cáo, tình hình cán bộ, đảng viên và quần chúng người Việt Nam ở ngoài nước ngày càng tăng về số lượng, phong phú đa dạng về thành phần, đặt ra những yêu cầu mới cả về mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, vận động tập hợp kiều bào.

Đại bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài đều hòa nhập tốt ở nước sở tại và luôn đoàn kết, hướng về quê hương đất nước./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)