Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ngày 15/10 đã công bố một tuyên bố 5 điểm về cải cách bầu cử trong tương lai, nhằm hướng sự hoàn thiện về dân chủ và quy chuẩn pháp luật của nhà nước pháp quyền.

Trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật cũng như nội dung buổi làm việc giữa lãnh đạo hai đảng CPP và đảng Cứu nguy dân tộc Campchia (CNRP) ngày 16/9 vừa qua, CPP công bố và cam kết thực hiện các chương trình cải cách sửa đổi luật pháp liên quan đến bầu cử, trong đó có Luật về bầu cử đối với các đảng chính trị, các quy định và thủ tục bầu cử để đảm bảo hạn chế những sai sót có thể xảy ra trong quá trình bầu; đồng thời, tiến hành nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến tính thống nhất và minh bạch của quá trình bầu cử, trong đó có dự thảo luật về hỗ trợ tài chính trong bầu cử của các chính đảng.

Tuyên bố cũng cho biết CPP sẵn sàng tiếp thu ý kiến khuyến nghị trong nước và quốc tế trong quá trình tiến hành cải cách pháp luật bầu cử; xây dựng cơ chế phù hợp để triển khai việc nghiên cứu hoạt động cải cách bầu cử trên nguyên tắc đảm bảo dân chủ, tự do và công lý.

CPP kêu gọi cộng đồng quốc tế và trong nước tiếp tục hỗ trợ quá trình hoàn thiện hệ thống pháp lý, xây dựng chế độ dân chủ, góp phần vào sự nghiệp hòa hợp dân tộc, hòa bình, ổn định và phát triển của Campuchia.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/10, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, người phát ngôn CPP Cheam Yeap cho biết Tổng thư ký của đảng Bảo Hoàng FUNCIPEC Nhiek Bun Chay, cựu Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 4, đã được bổ nhiệm làm cố vấn chính phủ mới.

Theo ông Cheam Yeap, tuy FUNCIPEC không có ghế tại Quốc hội nhưng việc bổ nhiệm ông Nhiek Bun Chay và các thành viên đảng này nằm trong chính sách của CPP nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ với FUNCINPEC từ khi hai đảng còn liên minh do cùng có ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ 4.

Đảng Bảo Hoàng FUNCINPEC được cố Vương Norodom Sihanouk thành lập vào năm 1981. Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, FUNCINPEC không giành được ghế, trong khi đảng CPP được 68 ghế, đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập được 55 ghế trong Quốc hội 123 ghế./.