Ảnh minh họa. (Nguồn: Guardian)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 22/6, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo sẽ mở một đợt kiểm tra chống tham nhũng tiếp theo dự kiến kéo dài trong vài tháng tới, với trọng tâm là các ban lãnh đạo đảng tại 32 cơ quan đảng và nhà nước.

Theo tuyên bố của CCDI, các đoàn kiểm tra sẽ được cử đến làm việc tại Quốc hội và Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân.

CCDI cũng sẽ cử đoàn kiểm tra tới các bộ như Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia cùng các cơ quan chính phủ phụ trách những vấn đề lập pháp và vấn đề liên quan đến Hong Kong, Macau và người Trung Quốc ở hải ngoại.

Một số cơ quan đảng như Ban mặt trận thống nhất trung ương, Ban liên lạc đối ngoại trung ương cũng sẽ bị kiểm tra.

Trong buổi họp công bố chiến dịch nói trên, Chủ nhiệm CCDI Vương Kỳ Sơn đã nhấn mạnh đến vai trò của các cuộc kiểm tra trong việc giám sát hoạt động của Đảng./.