Một phiên làm việc của Quốc hội Trung Quốc. (Ảnh: Thu Yến Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 13/8 đã chính thức công bố “Điều lệ công tác kiểm tra kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc” sửa đổi. Theo đó, điều lệ mới sẽ mở rộng diện đối tượng chấp hành sự giám sát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), bao gồm những người đứng đầu các tổ chức đảng tại tòa án nhân dân cấp cao, viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương, các bộ và ủy ban trực thuộc trung ương, doanh nghiệp nhà nước quan trọng, và các công ty tài chính.

Điều lệ cũ (ban hành tháng 7/2009) quy định công kiểm tra của CCDI tập trung vào các diện đối tượng là quan chức lãnh đạo cấp tỉnh, tỉnh/thành ủy, ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân (nhân đại) và chính hiệp cấp tỉnh.

Điều lệ mới nhấn mạnh công tác kiểm tra sẽ tập trung vào những biểu hiện vi phạm kỷ cương chính trị, các chính sách của đảng và hiện tượng câu kết bè phái trong đảng. Những hành vi như hối lộ, lợi dụng chức quyền để phục vụ mục đích cá nhân, mua quan bán chức, gian lận bầu cử, suy thoái đạo đức cũng sẽ nằm trong phạm vi xử lý của điều lệ mới.

CPC đã và đang không ngừng đẩy mạnh công tác kiểm tra kỷ luật, và coi công tác này là “thanh kiếm sắc” trong quản lý và điều hành Đảng Cộng sản Trung Quốc những năm gần đây./.