Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Ukraine (CPU) tiến hành ngày 18/6 tại Kiev đã thông qua đường lối chiến lược nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tham dự Đại hội có 634 đại biểu cùng 31 đoàn đại biểu các đảng Cộng sản và cánh tả quốc tế. Đọc báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương CPU, Bí thư thứ nhất Ủy ban Trung ương CPU Petr Simonenko khẳng định một trong những mục tiêu mà Đại hội đề ra là thông qua đường lối chiến lược để CPU tiếp tục lãnh đạo nhân dân lao động Ukraine vững bước đi lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sau khi nêu lên cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và chính trị đang tác động sâu rộng đến cuộc sống của đông đảo nhân dân lao động Ukraine, Báo cáo nhấn mạnh CPU cần phải đổi mới và hiện đại hóa để trở thành lực lượng chính trị tiên phong của các tầng lớp dân chúng, bảo vệ lợi ích của họ và đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội cũng như chủ nghĩa cộng sản ở Ukraine.

Báo cáo xác nhận trong thời gian qua, CPU đã kết nạp hơn 34.000 đảng viên mới và hiện Đảng có 111.000 đảng viên.

Đại hội đã bầu lại ông Petr Simonenko làm Bí thư thứ nhất Ủy ban Trung ương CPU./.

(TTXVN/Vietnam+)