Tổng Bí thư Lào Choummaly Sayasone phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Sáng 18/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã chính thức khai mạc tại thủ đô Vientiane với khẩu hiệu “Nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.”

Tham dự Đại hội có 685 đại biểu đến từ 18 tỉnh thành, đại diện cho trên 200.000 đảng viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trên cả nước.

Đại hội còn có sự tham dự của các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào gồm Đại tướng Khamtay Siphandone, Nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Sam an Vinhaket, Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Sisavat Keobounphan, Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, cùng 400 khách mời đại diện các ngành, các tổ chức và địa phương trên cả nước.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa IX do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone trình bày khẳng định trong 5 năm qua, dù tình hình quốc tế và khu vực biến đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường, việc xây dựng hòa bình, hữu nghị và hợp tác để phát triển cũng như hội nhập giữa các nước trong khu vực; trong đó kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh gặp nhiều thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân các dân tộc Lào đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, thắt chặt tình đoàn kết toàn dân thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra, đưa đất nước không ngừng phát triển toàn diện.

Báo cáo cũng nêu những thành tựu như giữ vững độc lập, dân chủ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống dân chủ nhân dân ổn định, trật tự an toàn xã hội; kinh tế phát triển không ngừng, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2015 đạt 1.970 USD/người, tăng trưởng 7,9%/năm; văn hóa xã hội không ngừng phát triển, nổi bật với những thành tựu về giáo dục, y tế, chính sách xã hội…; hệ thống chính trị, chế độ dân chủ nhân dân không ngừng được củng cố vững mạnh…

Về phương hướng trong thời gian tới, Tổng Bí thư Choummaly Sayasone khẳng định Đảng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược theo đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc, nổi bật là tiến hành công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tiến hành công tác xây dựng Đảng; coi trọng phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhằm xây dựng xã hội văn minh và công bằng; xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân ổn định, vững chắc, tăng cường hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, tiếp tục thực hiện theo hướng chiến lược: xây dựng tỉnh thành đơn vị chiến lược, huyện thành đơn vị vững mạnh toàn diện, bản thành đơn vị phát triển; tăng cường tình đoàn kết dân tộc của nhân dân các dân tộc Lào.

Tổng Bí thư Lào cũng khẳng đinh kiên định và thực hiện đường lối quốc phòng-an ninh toàn dân toàn diện, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh và từng bước hiện đại; kiên định đường lối đối ngoại, hòa bình độc lập, hữu nghị và hợp tác trước sau như một, nhất là hội nhập với khu vực và quốc tế, góp phần tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN; nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu và tính tiên phong của Đảng, trong đó tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng lý luận của Đảng; nâng cao bản chất chính trị, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, củng cố bộ máy tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trên tinh thần thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nghiêm minh; đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ và đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng; tăng cường hiệu quả và hiệu lực công tác kiểm tra.

Tổng Bí thư Choummaly Sayasone kết luận, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã thể hiện sự tập trung dân chủ và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; thể hiện được mong muốn, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân nhằm đưa sự nghiệp cách mạng của Lào tiến lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo về Kế hoạch Phát triển Kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ tám; Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 10 năm 2016-2025; tầm nhìn 2030, do Thủ tướng Thongsing Thammavong trình bày trước Đại hội nhấn mạnh đến năm 2020, Lào sẽ thoát khỏi tình trạng kém phát triển; kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định; thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ theo hướng xanh, bền vững; coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; tăng cường hợp tác và hội nhập, kết nối với quốc tế và khu vực.

Báo cáo cũng nêu: phấn đấu đến năm 2025 đưa tốc tộ phát triển kinh tế GDP hàng năm tăng từ 7,5% trở lên; GDP bình quân đầu người gấp đôi so với năm 2015 lên mức gần 4.000 USD; bảo vệ và khôi phục độ che phủ rừng phòng hộ từ 70% trở lên; mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng hóa; tích cực hội nhập kinh tế khu vực và thế giới...

Trong 5 ngày diễn ra Đại hội (18-22/1), các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ tám giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển vào năm 2020, trong đó phấn đấu nâng GDP của Lào hàng năm tăng trên 7,5%; chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng, từng khu vực gắn với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững; tập trung xây dựng, phát triển các cơ sở hạ tầng, kinh tế-kỹ thuật, văn hóa, khoa học và nguồn nhân lực nhằm từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài ra, các đại biểu sẽ thông qua Điều lệ Đảng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sửa đổi và bầu chọn những người có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới./.