Tổng Bí thư Choummaly Sayasone. (Nguồn: Reuters)

Từ ngày 9-16/11 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 11, khóa IX. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Choummaly Sayasone.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng của các bộ, ngành, tỉnh và thủ đô Vientiane; tổng kết đánh giá kết quả việc thử nghiệm công tác 3 xây trong gần 3 năm qua và đưa ra phương hướng chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác 3 xây trong thời gian tới; tổng kết việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và phát triển, nhất là phong trào thi đua xây dựng làng bản phát triển theo hướng 3 xây; nghiên cứu và góp ý kiến vào nội dung dự thảo báo cáo của Đại hội X của Đảng và công việc chính từ nay đến Đại hội X.

Hội nghị đã nhất trí và đề ra quan điểm chỉ đạo đối với các vấn đề như sau:

Về kết quả tiến hành Đại hội Đảng của các Bộ, ngành, tỉnh và thủ đô Vientiane, Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và đánh giá cao kết quả tổ chức thực hiện Đại hội Đảng của các Bộ, ngành, tỉnh và thủ đô Vientiane.

Hội nghị chỉ đạo các Bộ, ngành, tỉnh và thủ đô Vientiane đã tiến hành Đại hội Đảng khẩn trương tổ chức thấm nhuần, tạo sự đồng thuận, hiểu rõ và cùng tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội của cấp mình xuống cơ sở.

Hội nghị chỉ đạo các bộ, các ngành chưa tổ chức Đại hội Đảng tiếp tục chuẩn bị tốt để tổ chức Đại hội trong thời gian tới, gắn với việc xây dựng phong trào kỷ niệm 40 Quốc Khánh Lào, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane lần thứ 95 và Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Hội nghị cũng đã có ý kiến chỉ đạo trong việc sửa đổi các báo cáo sẽ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xem xét và thông qua.

Theo đó, Hội nghị nhận định việc sửa đổi Dự thảo Báo cáo Chính trị; Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm lần thứ 8 (2016-2020); Dự thảo Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 10 năm (2015-2025) và tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo Điều lệ Đảng và vấn đề nhân sự cho Đại hội X, là tốt và đầy đủ hơn trước.

Qua hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục tăng cường tình đoàn kết một lòng xung quanh Đảng và chính phủ; cùng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước và phát triển một cách mạnh mẽ và liên tục, gắn với việc tổ chức thực hiện thắng lợi công tác 3 xây cũng như Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm lần thứ 7 giai đoạn cuối cho đạt kết quả tốt; tiếp tục đưa đất nước tiến lên, thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020./.