Dang uy Khoi Doanh nghiep Trung uong da thi hanh ky luat 284 dang vien hinh anh 1Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhận định này được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức ngày 15/1, tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với ban cán sự các bộ, ngành liên quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tích cực triển khai đạt kết quả tốt trong việc kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp ủy và doanh nghiệp; xây dựng, trình Bộ Chính trị Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương…

Đến nay, 29/31 đảng bộ cấp trên cơ sở triển khai thực hiện việc hợp nhất, qua đó giảm số đầu mối cơ quan tham mưu trong doanh nghiệp, tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.078 tổ chức đảng, 5.424 đảng viên; qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 284 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.088 tổ chức đảng, 4.678 đảng viên...

Với những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại trong Khối cơ bản đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Kết quả so với năm 2018, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt trên 157,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%; đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 258,2 nghìn tỷ đồng.

16/30 doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng; 8/30 đơn vị trong Khối nộp ngân sách nhà nước trên 5.000 tỷ đồng…, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, đảm bảo việc làm ổn định, duy trì, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương các kết quả đạt được trong năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đơn vị trong Khối. Đảng bộ Khối đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống; có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định các mặt công tác xây dựng Đảng; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá đến nay việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế nhà nước nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng còn chậm, hiệu quả không cao, không tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

[Xử lý dự án thua lỗ, giữ vững vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước]

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã có chủ trương đầy đủ, toàn diện về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai, thể chế hóa và tổ chức thực hiện còn chậm khiến các khó khăn không được tháo gỡ kịp thời.

Nhấn mạnh chủ trương của Đảng nêu rõ kinh tế nhà nước là chủ đạo, doanh nghiệp nhà nước là then chốt, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đơn vị trong Khối nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, khóa XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước," để doanh nghiệp nhà nước thực sự đóng vai trò then chốt, góp phần thực hiện vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dang uy Khoi Doanh nghiep Trung uong da thi hanh ky luat 284 dang vien hinh anh 2Ông Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ tổng kết Giải Búa liềm Vàng năm 2019 của Đảng ủy Khối.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) được Trung ương tổ chức đã trở thành một giải thưởng báo chí uy tín, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội nói chung, trong Đảng bộ Khối nói riêng.

Sau 3 năm hưởng ứng, đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối tổ chức Giải Búa liềm Vàng cấp Khối.

Việc tham gia giải được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.

Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 515 tác phẩm từ 35 đảng ủy trực thuộc. Các tác phẩm tham dự giải đa dạng về chủ đề, thể loại; đề tài, nội dung bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng, sản xuất kinh doanh tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Ban giám khảo đã lựa chọn 21 tác phẩm có chất lượng tốt nhất để trao giải cấp Khối gồm 2 giải A, 3 giải B, 7 giải C, 9 giải Khuyến khích và gửi tham dự Giải cấp Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 6 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm Vàng./.

Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)